Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 769-МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  жалба с вх. № 625/02.09.2011 г. от изпълнителния директор на „TВ Седем” ЕАД против решение на ОИК – Трявна

Постъпила е жалба с вх. № 625/02.09.2011г. на ЦИК от изпълнителния директор на „TВ Седем" ЕАД против решение на ОИК - Трявна, с което е регистрирана коалиция с наименование „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ".
В жалбата се навеждат твърдения, че „TВ Седем" ЕАД е доставчик на медийни услуги по смисъла на ЗРТ и Изборния кодекс, притежава регистрация за телевизионна дейност - създаване за разпространение на телевизионна програма с политематичен формат с наименование „ТВ 7" и с национален обхват, с продължителност на програмата 24 часа и се разпространява на територията на цялата страна въз основа на договори с предприятия, осъществяващи електронни съобщения чрез кабелни мрежи и/или чрез сателит и чрез аналогово наземно радиоразпръскване. От началото на м. февруари 2011 г. съвместно с външен продуцент въз основа на договор телевизията създава предаване с наименование „Пряка демокрация", което се излъчва всеки делничен ден от седмицата от 17,45 ч. Сочи се, че предаването е форматно - интерактивно развлекателно ток-шоу с продължителност 60 минути. Твърди се, че наименованието на предаването „Пряка демокрация" е защитена търговска марка по смисъла на Закона за търговските марки и географските означения, като регистрацията е извършена въз основа на развита процедура по специалния закон.
По изложените твърдения се навежда извод за нарушено изключително право на дружеството върху марката, която притежава и използването й без разрешението на титуляра, извод за конфликт на интереси и риск от нарушаване на разпоредбите за предизборната кампания по радио и телевизия на Изборния кодекс от страна на телевизията при излъчване на предаването, без да е налице виновно поведение от нейна страна, както и възражение срещу идентифицирането на така регистрираната местна коалиция с предаването на „ТВ Седем".
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за недопустима до разглеждане по съображения от нейното просрочие, а именно:
Поради това, че в жалбата изрично е посочено, че е насочена против решение на ОИК - Трявна за регистрация на местна коалиция с наименование „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ", въпреки липсата на други индивидуализиращи решението белези и като съобрази приложените към преписката писмени доказателства - протокол № 7 от 6 август 2011 г. на ОИК - Трявна, Централната избирателна комисия приема, че с жалбата се цели оспорване на решения № 55, 56 и 57 от 26 август 2011 г. на ОИК - Трявна, за регистрация на Коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за кмет на община Трявна, за участие в изборите за общински съветници в община Трявна и за участие в изборите за кмет на кметство.
Видно от приложеното към преписката обявление решенията са обявени по предвидения в закона ред на 26 август 2011 г. в 17,00 ч. Жалбата носи изх. № 963 от 2 септември 2011 г. на жалбоподателя и е постъпила в Централната избирателна комисия на 2 септември 2011 г. с вх. № 625, т.е. след изтичане на установения в чл. 33, ал. 3 от ИК тридневен срок за обжалване от обявяването на решението.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 625/02.09.2011 г. на ЦИК от изпълнителния директор на „TВ Седем" ЕАД относно решения № 55, 56 и 57 от 26.08.2011 г. на ОИК - Трявна, с които е регистрирана местна коалиция с наименование „Коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за кмет на община Трявна, за участие в изборите за общински съветници в община Трявна и за участие в изборите за кмет на кметство, като недопустима.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол