Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 77-ЕП
София, 04.04.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № ЕП-05-13/28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партии и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Тринадесети район - Пазарджишки, поради което съставът на РИК в Тринадесети район - Пазарджишки, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Пазарджик предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:


1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети район - Пазарджишки, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова- Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Георгиев Павлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанко Кирилов Бангьозов
СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Кожухаров
Георги Лазаров Добрев
Сашо Асенов Гешев
Тинко Василев Василев
Атанаска Стоичкова Гочева
Лиляна Димитрова Мърхова- Присадникова
Николай Василев Чалъков
Цветанка Иванова Христоскова
Али Ахмедов Чешмеджиев
Стойчо Николов Власев
Михаил Иванов Караджов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2014 в 21:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол