Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 770-МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 31 от 28.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Макреш, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 663/04.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на Коалиция за България за област Видин. Във връзка с постъпилата жалба Централната избирателна комисия е изискала оспорваното решение № 31, прието на заседание на ОИК в община Макреш и обявено съгласно чл. 33, ал. 2 от ИК на 29.08.2011 г. С обжалваното решение ОИК в община Макреш е определила броя на изборните райони и номерата на избирателните секции в община Макреш. Със същото решение ОИК е определила и броя на членовете на секционните избирателни комисии в общината. В жалбата се твърди, че решение № 31 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Макреш е взето при нарушение на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК, където е записано, че ОИК само „назначава секционните избирателни комисии и утвърждава списъците на резервните членове".
Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Макреш. Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба от Пламен Йорданов Станкулов, копие от обжалваното решение № 31 от 28.08.2011 г. на ОИК и пълномощно на името на Пламен Йорданов Станкулов от представляващия Коалиция за България Сергей Дмитриевич Станишев, приложено към преписката с вх. № 829/14.09.2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е подаден от надлежно легитимирано лице, но след изтичане на установения в чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, поради което следва да се остави без разглеждане. Обжалваното решение е обявено на 29.08.2011 г., а жалбата е подадена на 01.09.2011 г.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима подадената с вх. № 663 от 04.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на Коалиция за България за област Видин, жалба срещу решение № 31 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Макреш, с което се определят броят на изборните райони, номерата на избирателните секции и броят на членовете на секционните избирателни комисии в община Макреш, област Видин.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол