Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 771-ПВР/МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борован, област Враца, назначена с Решение № 352-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-584/12.09.2011 г. от Евгени Веселинов Червеняшки - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Борован, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Десислава Николаева Маркова да бъде назначен Владислав Иванов Иванов. Към предложението са приложени: декларация от Десислава Николаева Маркова за освобождаването й, като член на ОИК, поради трайна невъзможност; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта; заверено копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Иванов Иванов; копие от пълномощно на името на Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца и пълномощно от Борислав Константинов Банчев, с което преупълномощава Евгени Веселинов Червеняшки да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" пред всички органи на централната и местна власт на територията на община Борован, както и пред всички избирателни комисии за произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борован, област Враца, Десислава Николаева Марковска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борован, област Враца, Владислав Иванов Иванов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол