Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 772-ПВР/МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Несебър, област Бургас, назначена с Решение № 343-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-603/13.09.2011 г. от Атанас Ангелов Терзиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Несебър, област Бургас. Предлага се на мястото на члена на комисията Александър Стоилов Александров да бъде назначен Константин Василев Кожухаров. Към предложението са приложени: заявление от Александър Стоилов Александров за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Константин Василев Кожухаров; заверено копие от пълномощно от Димитър Бойчев Петров представляващ ПП „ГЕРБ" на територията на област Бургас, с което преупълномощава Атанас Ангелов Терзиев да представлява ПП „ГЕРБ" пред ОИК - Несебър и на територията на община Несебър; заверено копие на Софийски градски съд за актуално правно състояние на ПП „ГЕРБ" от 20.07.2011 г.; заверено копие от решение на Софийски градски съд от 27.04.2010 г. за вписване в регистъра на политическите партии на промени в ръководството на ПП „ГЕРБ"; заверено копие от Софийски градски съд от 05.03.2007 г. за вписване на ПП „ГЕРБ" в регистъра на политическите партии.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Александър Стоилов Александров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Константин Василев Кожухаров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол