Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 772-НС
София, 22.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

На 22 август 2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за промени в състава на коалицията, подписано от пълномощника на представляващите коалицията Стамен Стаменов Янев.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" на 19 август 2014 г. Към заявлението са приложени:

- анекс № 3 от 20 август 2014 г. към предизборно политическо споразумение за създаване коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което в състава на коалицията се включват ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписан от представляващите партиите от коалицията и от представителите на присъединилите се партии;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", издадено на 19.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-5 с-в, по ф.д. № 478/2008 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", издадено на 14.08.2014 г. от СГС, VІ-5 с-в, по ф.д. № 657/2008 г.;

- образци от подписите на представляващите ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ";

- образци от печатите на двете присъединили се партии;

- удостоверение № 48-00-598 от 20.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение № 48-00-591 от 18.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" на името на Стамен Стаменов Янев.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", регистрирана с Решение № 745-НС от 20 август 2014 г., с включване на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.08.2014 в 20:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол