Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 773-ПВР/МИ
София, 22.08.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Столична община, с приложено писмо от кмета на район „Нови Искър" Даниела Райчева, в което е направено искане за разрешаване разпечатването и отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с неотложна подмяна на мрежово оборудване - интернет, захранващ сградата на общинската администрация.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20.10.2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10.05.2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение в Столична община - район „Нови Искър", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с неотложна подмяна на мрежово оборудване - интернет, захранващ сградата на общинската администрация.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

За отварянето на помещението и извършените действия се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

След отваряне на помещението и подмяна на мрежово оборудване - интернет, захранващ сградата на общинската администрация, последното задължително се запечатва и с хартиени ленти, подпечатани с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК (отм.).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.08.2014 в 21:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол