Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 775-НС
София, 22.08.2014

ОТНОСНО: заличаване регистрация на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. е регистрирала политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

Списъкът, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, е предаден с приемо-предавателен протокол от 19 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението е получен резултатът от проверката, но не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК. С писмо изх. № 90-03-618 от 20.08.2014 г. и протокол от 20.08.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. Установеният брой на коректните записи е 2454, а некоректният брой записи е 859. В изпълнениe на дадени от Централната избирателна комисия указания е представен допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, съдържащ 50 подписа. Същият е представен и в структуриран електронен вид и е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на ГД „ГРАО" за проверка.

С писмо изх. № 90-03-631 от 22.08.2014 г. и протокол от 22.08.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. След извършената проверка на допълнителния списък коректните записи по него са 44, а некоректните 6. След извършените проверки общият брой на коректните записи по двата представени списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, е 2498. Не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., извършена с Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.08.2014 в 21:05 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол