Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 776-ПВР/МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-505/31.08.2011 г. в ЦИК от Маргарит Марков Маждраков, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца, за освобождаване на Петя Тодорова Костадинова, ЕГН ..., като член на ОИК в община Криводол и на нейно място да бъде назначена Полина Цветанова Георгиева, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Петя Тодорова Костадинова за освобождаването й като член на ОИК в община Криводол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Полина Цветанова Георгиева и заверено копие от уверение № 1669 от 27.07.2011 г. на Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, Факултет по мениджмънт и маркетинг, за дипломиране на Полина Цветанова Георгиева с протокол № 1 от 23.07.2011 г. с образователна степен бакалавър. Приложено е и пълномощно на името на Маргарит Марков Маждраков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Петя Тодорова Костадинова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Полина Цветанова Георгиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол