Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 778-ПВР/МИ
София, 15.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кирково, област Кърджали, назначена с Решение № 198-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-580/12.09.2011 г. от Владимир Иванов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Кирково, област Кърджали. Предлага се на мястото на члена на комисията Христина Андреева Радославова да бъде назначен Росен Руменов Анев. Към предложението са приложени: молба от Христина Андреева Радославова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Росен Руменов Анев; пълномощно на Владимир Бисеров Иванов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кирково, област Кърджали, Христина Андреева Радославова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кирково, област Кърджали, Росен Руменов Анев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 15.09.2011 в 20:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол