Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 779-ПВР/МИ
София, 15.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, назначена с Решение № 375-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-606/14.09.2011 г. от Румен Йовчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Светла Димова Желязкова-Йовчева да бъде назначен Живко Тенчев Желев. Предложението е придружено от заявление от Светла Димова Желязкова-Йовчева за освобождаването й като член на ОИК поради служебни ангажименти; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Богдана Стефанова Димитрова и копие от пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, Светла Димова Желязкова-Йовчева и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, Живко Тенчев Желев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.09.2011 в 20:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол