Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 782-ПВР/МИ
София, 15.09.2011

ОТНОСНО:  процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в различните форми на на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:
1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:
1.1. обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката;
1.2. клипове и други форми на предизборна кампания на партиите, коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
1.3. хроники на партиите, коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
1.4. диспути на партиите, коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
2. За всяка една от четирите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.
3. Жребият е общ за съответната форма на предизборна кампания между всички регистрирани в ЦИК партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Когато тема на диспут засяга един от изборите (или за президент и вицепрезидент на републиката, или за общински съветници и кметове), в него участват само регистрираните за този избор, като се пропускат номерата на изтеглените партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за другия избор.

Процедура:
4. Жребият се води от председателя на ЦИК.
5. В една кутия се поставят 20 еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК и без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".
6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които не съвпадат по наименование и състав с вече регистрираните за изборите за общински съветници и кметове. Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на инициативен комитет („ИК") с имената на регистрираните от комитета кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.
Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".
7. Наименованията на партиите и коалициите от партии по т. 6 се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината.
8. Правилата по т. 6 и 7 се прилагат при теглене на жребиите за формите за предизборна кампания по т. 1.2 - 1.4., докато за жребия за формата за предизборна кампания по т. 1.1. тези правила се заменят с правилото по т. 9.
9. В жребия за предизборната форма по т. 1.1. във втората кутия се поставят само еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и пълното или съкратено наименование на партията, коалицията от партии или наименованието на инициативния комитет („ИК"), които са ги регистрирали. Наименованията на партиите и коалициите от партии се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати".
10. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.
11. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.
12. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията от партии или инициативния комитет в съответната предизборна форма по т. 1.2 - 1.4. или на последователността на обръщенията по т. 1.1 на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, до изчерпване на пликовете.
13. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.
14. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.
15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и на представители на средствата за масово осведомяване.
16. Тегленето на жребия ще се проведе на 20 септември 2011 г. от 18,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.09.2011 в 20:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол