Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 8
София, 23.03.2014

ОТНОСНО: създаване на работни групи на ЦИК

На основание чл. 57, ал.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по изработване на Правилник за организацията и дейността на ЦИК, структурата и функциите на администрацията в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

Камелия Нейкова

Иванка Грозева

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Ерхан Чаушев

Росица Матева

 

1.2. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

Росица Матева

Ерхан Чаушев

Иванка Грозева

Румен Цачев

Мария Мусорлиева

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

 

1.3. Работна група по състава и дейността на РИК, ОИК, специалистите към тях и СИК в състав

Ръководител: Иванка Грозева

Членове:

Росица Матева

Румяна Сидерова

Цветозар Томов

Румен Цачев

Владимир Пенев

Георги Баханов

 

1.4. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Ръководител: Росица Матева

Членове:

Румен Цачев

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Ивайло Ивков

Георги Баханов

 

1.5. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори в състав:

Ръководител: Камелия Нейкова

Членове:

Росица Матева

Иванка Грозева

Цветозар Томов

Румен Цачев

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Ивайло Ивков

 

1.6. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:

Ръководител: Румяна Сидерова

Членове:

Александър Андреев

Камелия Нейкова

Ерхан Чаушев

Иванка Грозева

Цветозар Томов

Севинч Солакова

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

 

1.7. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:

Ръководител: Мария Мусорлиева

Членове:

Александър Андреев

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Цветозар Томов

Георги Баханов

Севинч Солакова

Ерхан Чаушев

 

1.8. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини в състав:

Ръководител: Румяна Сидерова

Членове:

Ерхан Чаушев

Емануил Христов

Румен Цачев

Севинч Солакова

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Владимир Пенев

 

1.9. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин в състав:

Ръководител: Емануил Христов

Членове:

Ерхан Чаушев

Цветозар Томов

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Камелия Нейкова

Иванка Грозева

Румен Цачев

Владимир Пенев

 

1.10. Работна група по организацията и провеждане на изборите извън страната в състав: 

Ръководител: Александър Андреев

Членове:

Румяна Сидерова

Ерхан Чаушев

Цветозар Томов

Мария Мусорлиева

Севинч Солакова

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Ивайло Ивков

 

1.11. Работна група по изготвяне на правила за експерименталното  машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Емануил Христов

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Владимир Пенев

Таня Цанева

 

1.12. Работна група по поддържането на публичните регистри в ЦИК в състав:

Ръководител: Румен Цачев

Членове:

Севинч Солакова

Александър Андреев

Ивайло Ивков

Иванка Грозева

 

1.13. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Емануил Христов

Севинч Солакова

Цветозар Томов

Таня Цанева

Александър Андреев

 

1.14. Работна група по създаването на обществен съвет и взаимодействие с неправителствени организации в състав:

Ръководител: Цветозар Томов

Членове:

Александър Андреев

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Георги Баханов

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Камелия Нейкова

 

1.15. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Александър Андреев

Росица Матева

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Иванка Грозева

Емануил Христов

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Георги Баханов

Таня Цанева

Мария Бойкинова

Румен Цачев

Владимир Пенев

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.03.2014 в 21:35 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол