Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 807-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", подписано от Мария Василева Капон в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 12 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Мария Василева Капон, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Николай Христов Кисьов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...
Към заявлението са приложени следните документи: препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 10.09.2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния партиен съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 10.09.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Мария Василева Капон; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Николай Христов Кисьов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Мария Василева Капон; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Николай Христов Кисьов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Мария Василева Капон; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Николай Христов Кисьов; копие от решение № 474-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ".
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Мария Василева Капон, ЕГН ..., постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Николай Христов Кисьов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол