Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 808-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от Сергей Дмитриевич Станишев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 15 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Ивайло Георгиев Калфин, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ от 12.09.2011 г., декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Ивайло Георгиев Калфин; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Стефан Ламбов Данаилов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Ивайло Георгиев Калфин; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Стефан Ламбов Данаилов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Ивайло Георгиев Калфин; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Стефан Ламбов Данаилов; копия от личните карти на кандидатите; Удостоверение № 10 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Ивайло Георгиев Калфин, ЕГН ..., постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол