Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 810-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО", подписано от Никола Петков Иванов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 4 на 9 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Сали Шабан Ибрям, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: протокол с решение от 07.09.2011 г. от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Сали Шабан Ибрям; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Сали Шабан Ибрям; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Сали Шабан Ибрям, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО".
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Сали Шабан Ибрям, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Валентина Иванова Гоцева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол