Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 813-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от Централното ръководство на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", вписано под № 5 от 11.09.2011г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, за регистрация на кандидат за президент Стефан Георгиев Солаков, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Галина Асенова Василева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., подписано от представляващия партията Данчо Димитров Хаджиев.
Към предложението са приложени следните документи : протокол от 31 август 2011г. от заседание на Националния политически съвет на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за издигането и подреждането на кандидатите за президент и вицепрезидент в кандидатската листа; заявление от кандидата за президент Стефан Георгиев Солаков, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"; заявление от кандидата за вицепрезидент Галина Асенова Василева, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от името на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"; декларация от кандидата за президент Стефан Георгиев Солаков, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Галина Асенова Василева, че е живяла през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за президент Стефан Георгиев Солаков, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Галина Асенова Василева, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; копия от личните карти на кандидатите.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Стефан Георгиев Солаков, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Галина Асенова Василева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., за изборите на 23 октомври 2011 г., издигнати от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол