Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 815-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение № 114-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК, за издигане кандидатурата на Меглена Щилянова Кунева за кандидат за президент и Любомир Христов Христов за кандидат за вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение за регистрация от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Меглена Щилянова Кунева за президент на Република България и кандидатурата на Любомир Христов Христов за вицепрезидент на Република България, подписано от Йонко Миладинов Грозев, представляващ инициативния комитет, регистриран с Решение № 114-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК, заведено под № 6 на 12 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Меглена Щилянова Кунева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Любомир Христов Христов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: банков документ (преводно нареждане) от 23.08.2011 г. от „Банка ДСК" ЕАД за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс; списък с имената и ЕГН и подписите на 27 623 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Меглена Щилянова Кунева; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Меглена Щилянова Кунева; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Меглена Щилянова Кунева, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за президент, предложена от Инициативен комитет, регистриран с Решение № 114-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Любомир Христов Христов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Любомир Христов Христов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Любомир Христов Христов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение № 114-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК.
С протокол от 14.09.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи издигането на кандидатите, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 2 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Меглена Щилянова Кунева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Любомир Христов Христов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от Инициативен комитет.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол