Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 817-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК, за издигане кандидатурата на Алексей Илиев Петров за кандидат за президент и Николай Личков Георгиев за кандидат за вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение за регистрация от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Алексей Илиев Петров за президент на Република България и кандидатурата на Николай Личков Георгиев за вицепрезидент на Република България, подписано от Айрет Мустафова Гюрова, представляваща инициативния комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК, заведено под № 7 на 12 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Алексей Илиев Петров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Николай Личков Георгиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: банков документ от 22.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД, клон Черни връх, за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс; списък с имената и ЕГН и подписите на 33 333 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Алексей Илиев Петров; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Алексей Илиев Петров; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Алексей Илиев Петров, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент, предложен от Инициативен комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Николай Личков Георгиев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Николай Личков Георгиев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Николай Личков Георгиев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 33 333 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 15.09.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи издигането на кандидатите, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 2 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Алексей Илиев Петров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Николай Личков Георгиев, ЕГН ..., с постоянен адрес ..., регистрирани от инициативен комитет.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол