Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 822-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", подписано от Господин Тончев Тонев в качеството на представляващ партията, заведено под № 18 на 17 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: протокол от заседание на Съвета на общността на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" от 10.06.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"; пълномощно от Ангел Бойчев Мирчев на Господин Тончев Тонев.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол