Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 826-ПВР/МИ
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-626/17.09.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на члена на ОИК Недялка Филипова Пасинова да бъде назначен Петър Ванчев Петров. Предложението е придружено от молба от Недялка Филипова Пасинова за освобождаването й като член на ОИК по обективни причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Ванчев Петров; копия от пълномощни - 2 бр.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-631/17.09.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на председателя на ОИК Таня Трендафилова Захариева да бъде назначена Милена Миткова Петкова - досегашен член на ОИК, на нейно място да бъде назначена Силвия Иванова Стаматова-Маркова. Предложението е придружено от заявление от Таня Трендафилова Захариева за освобождаването й като председател на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Силвия Иванова Стаматова-Маркова; копия от пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Таня Трендафилова Захариева и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Недялка Филипова Пасинова и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г..
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Милена Миткова Петкова, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Силвия Иванова Стаматова-Маркова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол