Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 829-НС
София, 03.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски

Постъпило е писмо с вх. № НС-05-21/26.08.2014 г. от Росица Тодорова - председател на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, към което е приложено предложение от Мустафа Юсеинов Мустафов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", с предложение за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски. Предлага се на мястото на Севда Хюсеинова Османова - секретар на комисията, да бъде назначен Бадър Исмаилов Хасанов - досегашен член на РИК, а на мястото на Бадър Исмаилов Хасанов като член да бъде назначена Севда Хюсеинова Османова - досегашен секретар.

Към предложението са приложени: удостоверение за актуално състояние на ПП „Движение за права и свободи" от 07.08.2014 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС - ТО, VІ-12 с-в; пълномощно в полза на Мустафа Юсеинов Мустафов; заявление от Севда Хюсеинова Османова, че не може да изпълнява задълженията си като секретар на РИК по обективни причини; заявление от Бадър Исмаилов Хасанов, че е съгласен да заема длъжността секретар на РИК; декларации от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Севда Хюсеинова Османова и Бадър Исмаилов Хасанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА от член за секретар на РИК в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Бадър Исмаилов Хасанов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА от секретар за член на РИК в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Севда Хюсеинова Османова, ЕГН ...

Анулира издадените удостоверения на Бадър Исмаилов Хасанов и Севда Хюсеинова Османова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2014 в 21:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол