Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 870-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Татяна Атанасова Рачева – упълномощен представител ПП „Българска социалистическа партия”, срещу решение № 108 от 19.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по факс вх. № 977 от 20.09.2011 г. от Татяна Атанасова Рачева - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 108 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта му, в която е отказана регистрация на кандидата за общински съветник Цонко Николов Кръстев от листата на ПП „Българска социалистическа партия" поради липса на настоящ адрес на територията на община Трявна. В жалбата се твърди и се излагат доводи, че в тази си част решението е незаконосъобразно и противоречи на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Иска се отмяна на решение № 108 от 19.09.2011 г. в обжалваната част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката доказателства - справка от кмета на община Трявна (изх. № 34-00-13/19.09.2011 г.), се установява, че Цонко Николов Кръстев има постоянен адрес в гр. Трявна от 20.12.2006 г. и настоящ адрес в гр. София от 02.09.2010 г. Поради това той отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 108 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, в която е отказана регистрация на Цонко Николов Кръстев като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Българска социалистическа партия".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Цонко Николов Кръстев като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Българска социалистическа партия", в изборите на 23 октомври 2011 г. при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 21:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол