Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 871-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Блажев Данаилов и Иван Тодоров Събев –представляващи местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”, срещу решение № 93 от 19.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по факс вх. № 979 от 20.09.2011 г. от Стефан Блажев Данаилов и Иван Тодоров Събев - представляващи местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ", срещу решение № 93 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта му, в която е отказана регистрация на кандидатите за общински съветници Чавдар Христофоров Бонев и Страхил Георгиев Стоянов от листата на местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" поради липса на настоящ адрес на територията на община Трявна. В жалбата се твърди и се излагат доводи, че в тази си част решението е незаконосъобразно и противоречи на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Иска се отмяна на решение № 93 от 19.09.2011 в обжалваната част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката доказателства - справка от кмета на община Трявна (изх. № 34-00-13/19.09.2011 г.), се установява, че Чавдар Христофоров Бонев има постоянен адрес в гр. Трявна от 21.03.2000 г. и настоящ адрес в гр. Велико Търново от 16.09.2005 г., а Страхил Георгиев Стоянов има постоянен адрес в гр. Плачковци, община Трявна, от 14.07.2007 г. и настоящ адрес в гр. Велико Търново от 17.05.2000 г. Поради това те отговарят на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 93 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, в която е отказана регистрация на Чавдар Христофоров Бонев и Страхил Георгиев Стоянов като кандидати за общински съветници, предложени от местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Чавдар Христофоров Бонев и Страхил Георгиев Стоянов като кандидати за общински съветници, предложени от местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ", в изборите на 23 октомври 2011 г. при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 21:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол