Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 872-ПВР/МИ
София, 06.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

С вх. № МИ-15-171 от 05.09.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо от ОИК - Лясковец, подписано от председателя и секретаря, с което се уведомява ЦИК, че е налице промяна във фамилното име на члена на ОИК - Лясковец, Невена Стефанова Стойчева, поради сключване на граждански брак, тъй като е приела фамилното име на съпруга си - Русева, което ще носи занапред. Приложени са оригинали на препис-извлечение от 03.09.2014 г. от акт за сключен граждански брак № 0007/14.07.2012 г., издаден от община Лясковец, и удостоверение за идентичност на лице с различни имена от 03.09.2014 г. на община Лясковец.

С писмо, постъпило по електронната поща с вх. № НС-00-171 от 03.09.2014 г. на ЦИК „Информационно обслужване" АД уведомяват ЦИК, че към тях също е направено запитване относно промяната на фамилното име на члена на ОИК.

След извършена служебна проверка по досието на ОИК - Лясковец, се установи, че с Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК Невена Стефанова Стойчева е назначена за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, да се чете „РУСЕВА" и анулира издаденото й удостоверение.

На Невена Стефанова Русева - член на ОИК - Лясковец, да се издаде удостоверение с новото фамилно име.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.09.2014 в 01:02 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол