Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 872-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Костадин Георгиев Нейков – представляващ местна коалиция „ЗАЕДНО”, срещу решение № 101 от 19.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по факс вх. № 981 от 20.09.2011 г. от Костадин Нейков - представляващ местна коалиция „ЗАЕДНО", срещу решение № 101 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта му, в която е отказана регистрация на кандидата за общински съветник Мирослав Стоянов Милев от листата на местна коалиция „ЗАЕДНО" поради липса на настоящ адрес на територията на община Трявна. В жалбата се твърди и се излагат доводи, че в тази си част решението е незаконосъобразно и противоречи на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Иска се отмяна на решение № 101 от 19.09.2011 в обжалваната част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката доказателства - справка от кмета на община Трявна (изх. № 34-00-13/19.09.2011 г.), се установява, че Мирослав Стоянов Милев има постоянен адрес в гр. Трявна от 17.08.2000 г. и настоящ адрес в гр. Стара Загора от 09.09.1998 г. Поради това той отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 101 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, в която е отказана регистрация на Мирослав Стоянов Милев като кандидат за общински съветник, предложен от местна коалиция „ЗАЕДНО".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Мирослав Стоянов Милев като кандидат за общински съветник, предложен от местна коалиция „ЗАЕДНО", в изборите на 23 октомври 2011 г. при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 21:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол