Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 876-НС
София, 06.09.2014

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Васил Георгиев Младенов от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация“ в 24. МИР – София

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 254, ал. 1 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., и постъпилата с вх. № НС-00-187 от 05.09.2014 г. информация за извършена проверка от „Информационно обслужване" АД по реда на Решение № 763-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК, т. ІІ.2., установи че кандидатът за народен представител Васил Георгиев Младенов, ЕГН ..., е издигнат и регистриран за кандидат за народен представител в кандидатските листи на партия „Българска социалдемокрация" в три многомандатни изборни района - 26 - Софийски, с решение № 44-НС от 02.09.2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г. в 13,08 ч.; 25 - София, с решение № 36-НС от 02.09.2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г. в 14,30 ч.; и в 24 - София, с решение № 47-НС от 2 септември 2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г в 15,30 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 24. МИР - София, е извършена в нарушение на чл. 254, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия съобрази разпоредбата на чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 24. МИР - София, с решение № 47-НС от 02.09.2014 г. от РИК № 24 - София.

За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 24 - София, кандидатът за народен представител Васил Георгиев Младенов и партия „Българска социалдемокрация".

Предвид изложеното и на основание чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Васил Георгиев Младенов, ЕГН ..., от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация" в 24. МИР - София, извършена с решение № 47-НС, от 02.09.2014 г. на РИК № 24 - София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.09.2014 в 01:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол