Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 879-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Медковец, област Монтана, назначена с Решение № 164-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-665/21.09.2011 г. от Емил Вилхемов Александров - упълномощен представител на ПП „НДСВ", за промени в ОИК - Медковец, област Монтана. Предлага се на мястото на члена на комисията Ема Борисова Кирилова да бъде назначен Дончо Асенов Игнатов. Към предложението са приложени: молба от Ема Борисова Кирилова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Дончо Асенов Игнатов; пълномощно на Емил Вилхемов Александров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Медковец, област Монтана, Ема Борисова Кирилова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Медковец, област Монтана, Дончо Асенов Игнатов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол