Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 880-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, представлявана от председателя Яне Георгиев Янев, срещу решение № 67 от 17.09.2011 г. на ОИК – Борино, област Смолян

Постъпила е жалба вх. № 993 от 20.09.2011 г. от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", представлявана от председателя Яне Георгиев Янев, срещу решение № 67 от 17.09.2011 г. на ОИК - Борино, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Борино, област Смолян, като е издадено указание за отстраняване на пропуски на основание чл. 127, ал. 1 от ИК и със срок на изпълнение до 17.09.2011 г., 17,00 ч. Мотивите за направения отказ в решение № 67 на ОИК - Борино, са, че не е представено решение от централното ръководство на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" по чл. 126, ал. 1 за издигане на кандидатски листи за общински съветници в община Борино.
В жалбата се излагат подробни съображения във връзка с Решение на ЦИК № 520-МИ от 24 август 2011 г., както и на чл. 126, ал. 1 от ИК. Извън посочените в жалбата основания към преписката, изпратена от ОИК - Борино, се намира и решение с ясно отбелязване, че е внесено на 19.09.2011 г. в 9,30 ч. от Реджеп Дряна и че същото е прието с подпис от Е. Данаджиева. От решението по безспорен начин е видно, че общинското ръководство на ПП „РЗС" в община Борино е упълномощило председателя на общинското ръководство Реджеп Халил Дряна с правото да регистрира кандидати и кандидатски листи в ОИК - Борино, в т.ч. да подписва като представляващ „РЗС" предложенията на партията и всички други документи, свързани с регистрацията на кандидатите.
Тъй като решението с всички изискуеми документи е внесено в срока за регистрация на кандидатските листи, ОИК - Борино, е следвало да регистрира кандидатската листа.
Жалбата е подадена в срок по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а", чл. 127, ал. 3 и във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 67 от 17.09.2011 г. на ОИК - Борино, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Борино, област Смолян, на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Борино, да регистрира кандидатска листа за общински съветници в община Борино, област Смолян, на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол