Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 883-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ковачевци, област Перник, назначена с Решение № 264-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-635/19.09.2011 г. от Боряна Методиева - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Ковачевци, област Перник. Предлага се на мястото на члена на комисията Марияна Методиева Миленова да бъде назначена Драга Александрова Тиханова. Към предложението са приложени: заявление от Марияна Методиева Миленова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома на Драга Александрова Тиханова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ковачевци, област Перник, Марияна Методиева Миленова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ковачевци, област Перник, Драга Александрова Тиханова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол