Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 885-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, назначена с Решение № 304-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-656/20.09.2011 г. от Йордан Илиев Йорданов - зам.-кмет на община Елин Пелин, по повод писмено предложение на Георги Любенов Костов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - гр. Елин Пелин, за замяна на члена на ОИК Вероника Георгиева Петкова, като на нейно място бъде назначен Венцислав Павлов Георгиев. Към заявлението са приложени: заявление от Вероника Георгиева Петкова за освобождаването й като член на ОИК по лична молба; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Венцислав Павлов Георгиев и копие от диплома за завършено висше образование на Венцислав Павлов Георгиев.
Постъпило е заявление от Златослав Златанов и Стоян Николов - представители на „Синята коалиция", за замяна на члена на ОИК Мая Николаева Александрова с Николина Дамянова Стоименова. Към предложението са приложени: молба от Мая Николаева Александрова за освобождаването й като член на ОИК по лична молба; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Николина Дамянова Стоименова и копие от дипломата за завършено висше образование на Николина Дамянова Стоименова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Вероника Георгиева Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Мая Николаева Александрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Венцислав Павлов Георгиев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Николина Дамянова Стоименова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол