Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 910-ПВР/МИ
София, 11.09.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № МР-14-1 от 10.09.2014 г. на ЦИК от ОИК - Свиленград, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането е направено във връзка с писмо вх. № 156 от 05.09.2014 г. на кмета на община Свиленград относно липсата на помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. От писмото на ОИК - Свиленград, се установява, че изборните книжа и материали от местните избори и изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. се съхраняват в две различни самостоятелни помещения. С оглед това обстоятелство се налага отваряне на помещенията и преместването на книжата в едно помещение.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. , Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. , изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. , допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. , Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с преместването им и съвместното им  съхраняване в едно общинско помещение.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Преместването на изборните книжа и материали да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

След отваряне на помещенията и преместването на изборните книжа и материали в отреденото за това помещение, последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещенията и преместването на материалите в определеното за съхранение помещение се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2014 в 22:51 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол