Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 912-ПВР/МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Твърдица, област Сливен, назначена с Решение № 254-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-646/19.09.2011 г. от упълномощен представител на Коалиция за България и общински координатор на ПП „ГЕРБ" за промяна в състава на ОИК - Твърдица. Към предложението на упълномощения представител на Коалиция за България е приложено заявление от Нина Петрова Георгиева - секретар на ОИК, за освобождаване от състава на комисията, както и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено полувисше образование с диплома № 000392 от 1987 г. и копие от лична карта на Калинка Желязкова Михалева. Към предложението на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" е приложено заявление от Даниела Величкова Акланова - член на ОИК, за освобождаване от състава на комисията, както и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Йорданка Миткова Панчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Нина Петрова Георгиева, и анулира удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Даниела Величкова Акланова, и анулира удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Калинка Желязкова Михалева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Йорданка Миткова Панчева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол