Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 915-МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: жалба против решение № 364-ОС от 20.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-75 от 23.09.2011 г. от Лало Стойков Ников, кандидат за общински съветник за Столична община, издигнат от инициативен комитет, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

В жалбата се атакува решение № 364-ОС от 20.09.2011 г., с което се отказва регистрация на Лало Стойков Ников за независим кандидат за общински съветник, предложен от инициативен комитет в състав: Сиана Лалова Никова, Надежда Кирилова Стойчева и Любомира Пламенова Георгиева. От решението е видно, че приложената подписка не отговаря на изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 1, буква „д" от ИК и няма наличие на изискуемите 1000 подписа. Списъкът с имената, подкрепящи независимия кандидат, съдържа 208 избиратели. Видно от представения регистър на общинската избирателна комисия същата е дала указания за допълване на подписката, като е отбелязала това в графа „Забележки", както и че за дадените указания е уведомен представител на инициативния комитет.

В дадения от ОИК срок за изправяне на нередовностите не е постъпила допълнителна подписка. Общинската избирателна комисия със свое решение № 364-ОС от 20.09.2011 г. отказва регистрация на Лало Стойков Ников като независим кандидат за общински съветник, издигнат от инициативен комитет. Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1, буква „д" от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Лало Стойков Ников срещу решение № 364-ОС от 20.09.2011 г. за отказ от регистрацията му като независим кандидат за общински съветник, издигнат от инициативен комитет, като неоснователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол