Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 916-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Рашко Йорданов Геров, регистриран от ОИК – Ракитово, от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”

Постъпило е писмо с вх. № М-17 от 21.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Ракитово, с което ни уведомяват, че Рашко Йорданов Геров, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ". Към писмото са приложени решение № 50 от 16.09.2011 г. и решение № 90 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ракитово; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. и предложения вх. № 2 от 15.09.2011 г. и № 19 от 20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се вижда, че Рашко Йорданов Геров в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" с решение № 50 от 16.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" с решение № 90 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
От копията от регистъра се установява, че ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" е подала първа предложение за регистрация на кандидата на 15.09.2011 г. в 10,00 ч. под № 2, а ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 14,00 ч. под № 19.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по ред регистрация, извършена с решение № 90 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Рашко Йорданов Геров, от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", извършена с решение № 90 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
За решението да се уведомят ОИК - Ракитово, кандидатът за общински съветник Рашко Йорданов Геров и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол