Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 917-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Стоил Красимиров Райчев, регистриран от ОИК – Калояново, от името на ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА”

Постъпило е писмо с вх. № М-31 от 21.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Калояново, с което ни уведомяват, че Стоил Красимиров Райчев, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА". Към писмото са приложени решение № 10 от 19.09.2011 г. и решение № 12 от 20.09.2011 г. на ОИК - Калояново; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., предложения вх. № 14/19.09.2011 г. и № 17/20.09.2011 г.; копие от предложенията на партиите за регистрация на издигнатите от тях кандидатски листи за общински съветници.
От представените към писмото решения се вижда, че Стоил Красимиров Райчев в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с решение № 10 от 19.09.2011 г. на ОИК - Калояново, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА" с решение № 12 от 20.09.2011 г. на ОИК - Калояново.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" е подала първа предложение за регистрация на кандидата на 19.09.2011 г. в 11,00 ч. под № 14, а ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 14,30 ч. под № 20.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по ред регистрация, извършена с решение № 12 от 20.09.2011 г. на ОИК - Калояново.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Стоил Красимиров Райчев, от името на ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА", извършена с решение № 12 от 20.09.2011 г. на ОИК - Калояново.
За решението да се уведомят ОИК - Калояново, кандидатът за общински съветник Стоил Красимиров Райчев и ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол