Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 918-ПВР/МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-673/26.09.2011 г. от Мемиш Мустафов Мустафов - общински председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Каварна, област Добрич. Предлага се да се назначи за заместник-председател на комисията Пресиян Веселинов Пиндиков и за член Илка Илиева Русева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Пресиян Веселинов Пиндиков и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Илка Илиева Русева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Пресиян Веселинов Пиндиков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Илка Илиева Русева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол