Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 92-ЕП
София, 07.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", подписано Стамен Стаменов Янев - упълномощен от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов, Божидар Цецов Лукарски и проф. Тодор Александров Танев - представляващи коалицията, заведено под № 1 на 3 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: решение от предизборно коалиционно споразумение за образуване на коалицията „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" от 02.04.2014 г., подписано от представляващите партия „Български земеделски народен съюз" (БЗНС), партия „Движение България на гражданите" (ДБГ), партия „Демократи за силна България" (ДСБ); партия „Народна партия свобода и достойнство" (НПСД) и партия „Съюз на демократичните сили" (СДС); образец от подписите на представляващите коалицията; банково удостоверение от „Банка ДСК" за новооткрита банкова сметка с изх. № 964 от 2 април 2014 г., на името на партия „Движение България на гражданите" , която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"; удостоверение от „Банка ДСК" по чл. 129 от ИК за внесен безлихвен депозит за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България; пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в полза на Стамен Стаменов Янев, Мария Димитрова Вълканова и Атанас Петров Атанасов; списък от 9301 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен и електронен носител. Съгласно чл. 5.2. от Предизборното коалиционно споразумение от 2 април 2014 г. лицата Филип Симеонов Кирчев - главен секретар на партия „СДС", Юлиян Христов Войнов - национален ковчежник на партия „ДСБ" и Димитър Танев Танев - член на Изпълнителния съвет на партия „ДБГ", ще отговарят за приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, както и счетоводната им отчетност. Съгласно чл. 5.3. от Предизборното коалиционно споразумение управлението и разпореждането със средствата по банковата сметка може да се извършва с подписите на двама от следните три лица Елеонора Ангелова Тенева, Кристина Павлова Мерджанова и Марио Йорданов Милушев.

Партия „Български земеделски народен съюз" (БЗНС): удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 2274/1990 от 27.03.2014 г. на СГС; образец от подписа на представляващия партията Николай Нанков Ненчев; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-281 от 02.04.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; протокол № 2 от 29.03.2014 г. от заседание на Управителния съвет на БЗНС.

Партия „Движение България на гражданите" (ДБГ): удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 492/2012 от 26.03.2014 г. на СГС; образец от подписа на представляващия партията Меглена Щилиянова Кунева; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-322 от 01.04.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012 и 2013 г.; протокол 30.03.2014 г. от заседание на Националния съвет.

Партия „Народна партия свобода и достойнство" (НПСД): удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 875/2012 от 28.03.2014 г. на СГС; образец от подписа на представляващия партията Корман Якубов Исмаилов; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-291 от 01.04.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния политически съвет на партия „Народна партия свобода и достойнство".

Партия „Съюз на демократичните сили" (СДС): удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 1661/1997 от 24.03.2014 г. на СГС; образец от подписа на представляващия партията Божидар Цецов Лукарски; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-318 от 01.04.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; протокол от 29.03.2014 г. от Националния съвет на СДС.

Партия „Демократи за силна България" (ДСБ): удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 6019/2004 от 24.03.2014 г. на СГС; образец от подписа на представляващия партията Радан Миленов Кънев; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-346 от 31.03.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; извлечение от стенографски протокол от 15.03.2014 г. на Дванадесето национално събрание.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

 

От протокол с вх. № ЕП-04-03-5 от 07.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.04.2014 в 17:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол