Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 920-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 374-ОС от 20.09. 2011 г. на ОИК в община Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-61 от 23.09.2011 г. на ЦИК от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 374-ОС от 20.09. 2011 г. на ОИК в Столична община, с което е регистрирана кандидатска листа за общински съветници, предложена от същата партия, и е отказана регистрация на Дарио Томалети, ЛН ..., под № 1 в кандидатската листа. На общинската избирателна комисия е известен фактът, че Томалети е български гражданин. Същото обстоятелство е станало известно по повод регистрацията на същия като кандидат за кмет на Столична община от името на същата партия под името Божидар Николов Томалев с български документ за самоличност. На основание чл. 4, ал. 6 от ИК право да бъде избиран за общински съветник има всеки гражданин на държава - членка на ЕС, който не е български гражданин. Тъй като Дарио Томалети има българско гражданство, ОИК - София, му е отказала регистрация.
С решение № 378-ОС от 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община, е отменено решение № 374-ОС от 20.09.2011 г. в частта, с която Анна-Мария Петрова е регистрирана под № 5 в кандидатската листа на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", като заличава Анна-Мария Петрова от кандидатската листа на ПП „ДРУГА БЪЛГАРИЯ". В предложението за регистрация на кандидатската листа Анна-Мария Петрова е представила документ за самоличност ..., издаден на ... в Рим. Видно от изследваните документи - Приложение № 54 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, Анна-Мария Петрова е декларирала, че има италианско и българско гражданство, поради което общинската избирателна комисия е решила, че същата не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 6 от ИК и е заличила регистрацията й под № 5 в листата за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия е приела, че изписаните под № 1 Дарио Томалети и под № 5 Анна-Мария Петрова са български граждани и не могат да се ползват от разпоредбите на чл. 4, ал. 6 от ИК и да бъдат регистрирани за общински съветници като граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, и със свое решение № 374-ОС от 20.09.2011 г. ОИК - Столична община, е отказала да регистрира в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" Дарио Томалети и с решение № 378-ОС от 21.09.2011 г. е заличила регистрацията на Анна-Мария Петрова като кандидат за общински съветник.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 4, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решение № 374-ОС от 20.09.2011 г. на ОИК - София, за отказ да бъде регистриран под № 1 Дарио Томалети в кандидатската листа за общински съветници и заличаването на регистрираната под № 5 Анна-Мария Петрова в листата за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол