Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Байрам Хасан Йълмаз – кандидат за кмет на община Момчилград, срещу решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. на ОИК – Момчилград, област Кърджали

Постъпило е заявление, което по съществото си е жалба, с вх. № М-81 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Байрам Хасан Йълмаз - кандидат за кмет на община Момчилград, срещу решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрацията като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. ОИК - Момчилград, е отказана регистрация на Байрам Хасан Йълмаз като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Основанието на ОИК - Момчилград, е неизпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК (І, т. 1, букви „а" и „б"). От представеното удостоверение за настоящ адрес е видно, че преди 21.09.2011 г. Байрам Хасан Йълмаз има настоящ адрес в Швеция от 2005 г.
Отказът на ОИК - Момчилград, да регистрира Байрам Хасан Йълмаз като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е законосъобразен.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление, което по съществото си е жалба, с вх. № М-81 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Байрам Хасан Йълмаз - кандидат за кмет и общински съветник на община Момчилград, срещу решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрацията като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол