Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 938-МИ
София, 15.09.2014

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. Общинските избирателни комисии провеждат жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г.

2. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК кандидати за участие в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г.

3. Изтегленият от ОИК номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за кмет на община/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция или независим кандидат.

4. Когато партия или коалиция (включително местна коалиция) не е регистрирала кандидатска листа, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

Процедура

5. Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председателя или от секретаря на комисията.

6. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".

7. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, регистрирана в ОИК, и имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за частичните избори на 12 октомври 2014 г. Наименованието на партия, на коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

8. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер, равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „Номера".

9. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

10. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „Номера" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията или независимия кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

11. Процедурата по т. 9 и 10 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

Резултат от жребия и обявяване

12. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

13. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

14. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 17 септември 2014 г. (24 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2014 в 23:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол