Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-ПВР/МИ
София, 16.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца

С вх. № МИ-15-186 от 15.09.2014 г. в ЦИК е постъпила молба от Камелия Борисова Иванова, с която на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК заявява освобождаването си като член на ОИК - Роман, област Враца.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Роман, се установи, че с Решение № 405-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК Камелия Борисова Иванова е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман, област Враца, Камелия Борисова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2014 в 23:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол