Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 945-ПВР/МИ
София, 16.09.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Братя Даскалови

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-26 от 14.08.2014 г. от Стоян Колев Вълчев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за промени в ОИК - Братя Даскалови. Предлага се на мястото на Стефан Танчев Стефанов - член на ОИК, да бъде назначена Красимира Иванова Дилякова.

Към заявлението са приложени: молба от Стефан Танчев Стефанов за освобождаването му като член на ОИК, поради лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) от Красимира Иванова Дилякова, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта; пълномощно в полза на Живко Веселинов Тодоров № КО-Г-032/19.07.2011 г. и пълномощно в полза на Стоян Колев Вълчев № 008/23.07.2011 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 833-ПВР/МИ от 3 септември 2014 г. на ЦИК е освободила като член на ОИК - Братя Даскалови, Стефан Танчев Стефанов, но не се е произнесла по искането на назначаване на нов член на ОИК - Братя Даскалови, поради нередовности предложението на ПП „ГЕРБ".

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-26 от 15.09.2014 г. е получено писмо от Стоян Вълчев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Братя Даскалови, към което е приложена декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Красимира Иванова Дилякова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Красимира Иванова Дилякова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2014 в 23:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол