Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 95-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., в състав:1. Божидар Стефанов Чеков, 2. Емил Ефремов Марков и 3. Георги Тонев Динев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 3 на 05.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол от 3 април 2014 г., съдържащ решение за създаване на Инициативен комитет, решение за определяне на Божидар Стефанов Чеков за представляващ инициативния комитет за издигане кандидатурата на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти за кандидат за член на Европейския парламент от Република България и за откриване на банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет за обслужване на предизборната кампания.

2. Нотариално заверени образци от подписите на тримата членове на инициативния комитет.

3. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 3 броя.

4. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК - 3 броя.

5. Банков документ (вносна бележка) от 04.04.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Удостоверение изх. № 1519 от 04.04.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

8. Пълномощно от името на Божидар Чеков в полза на адвокати Миглена Чамова и Маргарита Кръстева - нотариално заверено.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице са изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

  1. Божидар Стефанов Чеков, ЕГН ...
  2. Емил Ефремов Марков, ЕГН ...
  3. Георги Тонев Динев, ЕГН ...

за издигане на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.04.2014 в 17:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол