Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 968-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ”, против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-164/28.09.2011 г. от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта му с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Перник, е взето на базата на удостоверение от отдел „Гражданско състояние" при община Перник, в което е посочен като настоящ адрес Люксембург. Пламен Евгениев Борисов обаче има настоящ адрес в с. Рударци, община Перник, ул. Витоша № 19, от 02.03.2011 г. Това обстоятелство се доказва с удостоверение № 001731 от 02.03.2011 г. от община Перник. Представено е и писмо изх. № 11/слу-2888-65 от 27.09.2011 г. на община Перник, отдел „Гражданско състояние", както и писмо от Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР - Перник, рег. № 18386/21.09.2011 г., подписано от директора на ОДМВР - Перник, от което е видно, че след направена проверка в документалния информационен фонд на НАИФ „НРБЛД", Пламен Евгениев Борисов, ЕГН ... не е посочвал адрес в чужбина в периода от 15.05.2006 г. до момента.
Твърди се, че има грешка в информационната система на ГД „ГРАО", която е поправена.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта, с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА на ОИК - Перник, област Перник, да съобрази законовите разпоредби и приложените доказателства, както и Решение № 520-ПВР/МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, и в случай че са изпълнени изискванията на закона, да регистрира Пламен Евгениев Борисов като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ"..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 21:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол