Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Якимово, област Монтана, назначена с Решение № 221-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомление с вх. № ОИК-684/27.09.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „Движение за права и свободи" - област Монтана, за промяна в ОИК - Якимово, област Монтана, като Миглена Дончова Георгиева, секретар на ОИК, бъде преназначена за член, а назначената за член Марияна Евстатиева Ангелова бъде преназначена за секретар. Към уведомлението са приложени: молби от Миглена Дончова Георгиева и Марияна Евстатиева Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Марияна Евстатиева Ангелова, ЕГН ..., член на ОИК - Якимово, област Монтана, за секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА Миглена Дончова Георгиева, ЕГН ..., секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, за член на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол