Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-679/26.09.2011 г. от Петър Спасов Комитски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Криводол, за промени в ОИК - Криводол, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Маргарита Иванова Петрова да бъде назначена Мариета Георгиева Атанасова. Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Иванова Петрова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от лична карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Мариета Георгиева Атанасова. Към преписката е приложено заверено копие от пълномощно на Николай Горанов Коцев, който в качеството на пълномощник на Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ", преупълномощава Петър Спасов Комитски и Ангел Иванов Георгиев заедно и поотделно да представляват ПП „ГЕРБ" пред ОИК - Криводол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Маргарита Иванова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Мариета Георгиева Атанасова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол