Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 976-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-689 от 27.09.2011 г. от Иван Видолов Иванов в качеството му на председател на ОИК - Макреш, област Видин, с която моли да бъдат прекратени пълномощията му като председател на ОИК - Макреш, от квотата на ПП „ГЕРБ". Основание за искането му е регистрацията му като кандидат за общински съветник за изборите за общински съветници и кметове в община Видин. Регистрацията е извършена с решение № 137/18.09.2011 г. на ОИК - Видин, влязло в сила на 21.09.2011 г.

Във връзка с постъпилата молба и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 444-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Иван Видолов Иванов, ЕГН ..., като председател на ОИК в община Макреш, област Видин, и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол