Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 978-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Враца, област Враца, назначена с Решение № 295-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-678/26.09.2011 г. от Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за промяна в състава на ОИК - Враца, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Маргарит Марков Маждраков да бъде назначена Анелия Йорданова Найденова. Към предложението са приложени: молба от Маргарит Марков Маждраков за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Анелия Йорданова Найденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Враца, област Враца, Маргарит Марков Маждраков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Враца, област Враца, Анелия Йорданова Найденова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол