Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 979-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Шумен, област Шумен, назначена с Решение № 432-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК и Решение №462-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

 

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-682/26.09.2011 г. от Гюнай Тефиков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за промяна в състава на ОИК - Шумен, област Шумен.  Предлага се на мястото на члена на комисията Дениз Айнур Джелял да бъде назначен Музафер Еминов Ехлиманов. Към предложението са приложени: молба от Дениз Айнур Джелял за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Музафер Еминов Ехлиманов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Дениз Айнур Джелял, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Музафер Еминов Ехлиманов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол